Newsy


Wiatmina D

Niski poziom witaminy D sprzyja rozwojowi stwardnienia rozsianego. Stąd podejrzewano, że suplementacja dużymi dawkami tego związku może wspomagać leczenie. Przeprowadzone badanie pokazało, że tak nie jest. Zespół naukowców z The Royal Melbourne Hospital i Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research obserwował 23 osoby chorujące od około 6 lat (postać rzutowo-remisyjna). Wszystkim podawano witaminę D w dawkach zapobiegających jej brakom. Dodatkowo 11 z nich otrzymywało suplement z wysokim stężeniem witaminy, a 12 osób placebo. Mózgi ochotników badano za pomocą rezonansu magnetycznego na początku eksperymentu oraz po 4, 5 i 6 miesiącach. Witamina D w dużych stężeniach nie pomogła w leczeniu. Nie zauważono żadnych różnic w pracy mózgu w obu grupach. Co więcej, u 4 osób z tych, którym podawano witaminę, nastąpił nawrót choroby wraz z nasileniem symptomów. Uczeni przyznają jednak, że potrzebne są szersze badania, aby zweryfikować otrzymane wyniki. – Nie znaleźliśmy żadnej korzyści z przyjmowania wysokich dawek witaminy D, przewyższających suplementację niskimi stężeniami, ale rezultaty te muszą zostać potwierdzone przez badanie przeprowadzone na szerszą skalę – mówi prowadzący eksperyment dr Mark S. Stein. Istnieje też możliwość, że witamina D pomaga w leczeniu choroby w jej początkowym stadium. – Niewykluczone, że badanie wpływu wysokich dawek witaminy D na wczesnym etapie choroby dałoby inne rezultaty – zaznacza dr Stein. EurekNews.pl 2011http://nauka.newsweek.pl/marihuana-jednak-nie-leczy-stwardnienia-rozsianego,92638,1,1.html